Praktiske oplysninger

Oprettet den

Vi er en arbejdsgren i Jerusalemskirken og organiseret under Metodistkirkens Børne- og Ungdomsråd (MBUF). Korets øverste myndighed er den årlige generalforsamling, som efterfølgende skal modtages på Jerusalemskirkens halvårsmøde.KEFAS har en bestyrelse bestående af formand Sara Alsted Flinck, næstformand Mette Marie Nørgaard, kasserer Thomas Kragskov samt bestyrelsesmedlemmerne Johan Michaelsen og Helene Bom. Dirigent Jacob Asmussen deltager i bestyrelsens arbejde efter behov.

KEFAS har et intranet, hvor alle praktiske oplysninger for kormedlemmerne står. Her kan man finde alt fra datoer og referater fra bestyrelsesmøder over noder/lydfiler til oplysninger om alle kommende arrangementer. Det er vigtigt, at alle sangere holder sig orienteret i dette forum, da det er her, vi kommunikerer med hinanden, og det er her, vi melder os til og fra arrangementer.

KEFAS er seriøs omkring det trosmæssige budskab og det tekniske udtryk. Derfor er det vigtigt, at man som sanger prioriterer koret og kommer til øvelse om mandagen og deltager i koncerterne.